Future by Design - Thiết kế của tương lai

Thiết kế của tương lai - phim viễn tưởng nói về các thiết kế của xã hội, kiến trúc trong tương lai - đó là tầm nhìn của Jacque Fresco, người được xem là Da Vinci của thế kỷ 21.

Peer to Einstein và Buckminster Fuller, Jacque là một nhà tương lai học tự học người tự miêu tả mình thường xuyên nhất là chung chung hoặc đa kỷ luật - một sinh viên của nhiều lĩnh vực liên quan tới nhau.

Ông là một nhà phát minh sung mãn, đã dành trọn cuộc đời mình (bây giờ anh là 90 tuổi) thụ thai và việc đưa ra các phát minh trên quy mô khác nhau mà đòi hỏi việc sử dụng các công nghệ tiên tiến.

Là một nhà tương lai học, Jacque không chỉ là một ý niệm và một lý thuyết gia, nhưng ông cũng là một kỹ sư và một nhà thiết kế.

Đạo diễn : William Gazecki

Share this:

 
Copyright © Phim Khoa Học hay. Designed by OddThemes