2009 - 2015 Animal Planet River Monsters 7 Seasons - Thủy Qúai 7 Seasons

Chắc trong chúng ta ai cũng biết serie này: Jeremy Wade, một nhà sinh vật học người Anh, sinh năm 1956, rong ruổi khắp thế giới để câu những con cá được liệt vào hàng thủy quái, có thể gây nguy hiểm cho con người. Phải công nhận Jeremy Wade là một tay sát cá, nói theo cách người Việt Nam mình, tức là câu đâu dính đó. Chứ nếu chỉ móc mồi, thảy xuống sông rồi đợi hoài thì không có serie này cho chúng ta xem. Toàn bộ các câu chuyện đến giờ chia làm 8 seasons theo thứ tự như sau:

SEASON 1 (2009):

[​IMG]

1.Piranha
2.Killer catfish
3.Alligator Gar
4.European Maneater
5.Amazon Assassins
6.Amazon Flesh Eaters
7.Freshwater Shark​


SEASON 2 (2010):

[​IMG]

1.Demon Fish
2.Death ray
3.Killer Snakehead
4.Congo Killer
5.Alaskan Horror
6.Rift Valley Killers
7.Hidden Predator​


SEASON 3 (2011):

[​IMG]

1.The Mutilator
2.Flesh Ripper
3.Silent Assassin
4.Chainsaw Predator
5.Electric Executioner
6.Cold Blooded Horror
7.Jungle Killer​


SEASON 4 (2012):

[​IMG]

1.American Killers
2.Pack of Teeth
3.Invisible Executioner
4.Asian Slayer
5.Russian Killer
6.Mongolian Mauler
7.Phantom Assassin​SEASON 5 (2013):

[​IMG]

1.Face Ripper
2.Atomic Assassin
3.Killer Torpedo
4.Colombian Slasher
5.Vampires of the Deep
6.Legend of Loch Ness​


SEASON 6 (2014):

[​IMG]

1.Amazon Apocalypse
2.Jungle Terminator
3.River of Blood
4.Man-Eating Monster
5.Bone Crusher
6.Body Snatcher ​


SEASON 7 (2015):

[​IMG]

1.Canadian Horror
2.Mekong Mutilator
3.Prehistoric Terror
4.Alaska Cold Water Killer
5.South Pacific Terrors
6.Africa's Deadliest​


SEASON 8 (2016):


[​IMG]


Cập nhật danh sách phim season 8 và lịch chiếu:

0.Special: Into The Ocean (7th April 2016)
1.Deep Sea Demon (7th April 2016)
2.Death Down Under (14th April 2016)
3.Razorhead (21st April 2016)
4.Deadly Superstitions (28th May 2016)
5.Terror in Paradise (5th May 2016)
6.Invisible Killers (12th May 2016)
7.Killer Discoveries (19th May 2016)
8.Devil Of The Deep (26th May 2016)
9.Special Secrets at Sea (3rd June 2026)​


LINK FOLDER CỦA 8 SEASONS​

Link Folder Season 1:
https://www.fshare.vn/folder/WCNYO5GLBIBT

Link Folder Season 2:
https://www.fshare.vn/folder/SFJ2FQ3YABFU

Link Folder Season 3:
https://www.fshare.vn/folder/MLRSGK6WPMRN

Link Folder Season 4:
https://www.fshare.vn/folder/XYRLG678AG4Y

Link Folder Season 5:
https://www.fshare.vn/folder/5ZDI9HEAYO9Z

Link Folder Season 6 720p:
https://www.fshare.vn/folder/RLCP8QP31MRN

Link Folder Season 6 1080p:
https://www.fshare.vn/folder/61A4EGQ2TPQE

Link Folder Season 7:
https://www.fshare.vn/folder/3C5EB5HOQDEK

Link Folder Season 8:
https://www.fshare.vn/folder/A4HTCYLTZ915

Getlink Fshare vào trang này để tải tốc độ cao: linksvip.net

Mỗi vài ngày mình sẽ up một tập có kèm phụ đề Anh - Việt trong thư mục download, cứ thế đến hết 7 seasons. Bước đầu lấy sub từ bác Anabas được 3 seasons đầu nên 1 đến 3 ngày là có một tập, từ season 4 mình phải tự dịch nên tốc độ sẽ chậm hơn. Vì mỗi phụ đề có hơn 700 câu, dịch cả tuần mới xong một phụ đề, các bạn cứ xem từ từ.

Phụ đề Anh do iscol down từ Animal Planet (có quen ở bển), về mình syn thủ công lại, có những đoạn thừa phụ đề lại có đoạn thiếu nhưng các bạn cũng sẽ dễ dàng hiểu được câu chuyện. Những tập mà Animal Planet đang phát ở Việt Nam là season 7.

Share this:

 
Copyright © Phim Khoa Học hay. Designed by OddThemes